Historia schroniska

schron

Schronisko „ AZYL” dla Bezdomnych Zwierząt w Białej Podlaskiej mieści się przy ul. Olszowej 4. Zostałoutworzone w 2000 roku, zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. dotyczącą utrzymania czystości i porządku w gminach i realizuje zapis art.11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O ochronie zwierząt.  Jego właścicielem jest Urząd Miasta.

Od początku prowadzeniem placówki zajmuje się Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „ AZYL”. W tym czasie udało nam  się wprowadzić wiele pozytywnych zmian ( zakładka O NAS/MODERNIZACJA. ) Były one możliwe głównie dzięki wpłatom  darczyńców oraz odpisowi  1% podatku. Stowarzyszenie od 2010 r. ma status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).
Obecnie w schronisku przebywa
ponad 300 psów i kilka kotów leczonych po wypadkach. Wszystkie czekają na człowieka i tęsknią za jego uczuciem. Schronisko ” AZYL ” jest miejscem otwartym na pracę wolontariuszy i nawszelką inną, jakąkolwiek formę i chęć pomocy !

Brak możliwości komentowania